Znajdż dealera | Nowości | Targi | O Miedema | Kontakt |
|
 

Sadzenie ziemniaków

Technologia sadzenia

Najlepsze zbiory zostaną osiągnięte dzięki  posadzeniu ziemniaków we właściwy, optymalny dla tego warzywa sposób. Dzięki zastosowaniu właściwej maszyny dla realizacji Państwa celów związanych z uprawą, optymalizują Państwo przyszły przychód ze zbioru już na etapie sadzenia. Odpowiedni odstęp sadzonych ziemniaków, właściwa głębokość i solidna budowa grzbietu redliny to najważniejsze czynniki dla zapoczątkowania zdrowego rozwoju roślin. Maszyny Miedema są podstawą  dla stworzenia najlepszych warunków dla wzrosu Państwa ziemniaków.

 

Sadzarki do ziemniaków strukturalne

a sadzarki kubełkowe.

Nasze sadzarki do ziemniaków zapewniają osiągnięcie przez Państwa zamierzonych celów uprawowych.

 

Strukturalne sadzarki Miedema MS zapewniają optymalny podział łodyg dzięki odstępowi sadzenia- który to jest uzależniony od wielkości sadzeniaka i JEST ZMIENNY.

To zapewnia idealny proces wzrostu oraz otrzymanie jednorodnego produktu końcowego. Dodatkowym, pozytywnym efektem jest możliwość uzyskania relatywnie wysokiej prędkości sadzenia. Mogą Państwo sadzić sadzeniaki większe i dzięki systemowi przyjaznemu dla sadzeniaków- również podkiełkowane.

 

Sadzarki Structural,w bardzo prosty sposób umożliwiają uzyskanie różnych odstępów pomiędzy sadzeniakami oraz stosowanie sadzeniaków o różnych rozmiarach, jak i również podkiełkowanych.

 

Kubełkowe sadzarki do ziemniaków Miedema CP gwarantują uzyskanie precyzyjnych odstępów pomiędzy sadzonymi ziemniakami. Połączenie dopracowanej konstrukcji: redlic, małej rolki dolnej, specjalnych kubełków i kanału transportowego sadzeniaka, zapewniają precyzyjne umieszczenia sadzeniaka w glebie. Dzięki zastosowaniu dużej rolki górnej, precyzja sadzenia zostaje zachowana również przy dużych prędkościach.

 

Z sadzarkami do ziemniaków  Miedema tworzą Państwo perfekcyjną bazę dla przyszłych dobrych zbiorów.Kreowanie optymalnych warunków dla rozwoju: bardzo łatwo i szybko. Poprzez wybór poszczególnych opcji oszczędzają Państwo nie tylko poświęconą pracę i godziny, ale również kreują  najlepsze warunki dla rozwoju Państwa ziemniaków.

 

Proces sadzenia będzie w pełni zoptymalizowany poprzez zastosowanie opcji HMI GPS Planting Control. Z kabiny ciągnika mogą Państwo, w łatwy sposób ustawić  powierzchnię sadzenia oraz ścieżki technologiczne (np. do oprysków)

Duży i czytelny wyświetlacz z jednoznacznymi ikonami daje Państwu szybki wgląd w przebieg sadzenia. W czasie sadzenia mogą Państwo łatwo wprowadzać zmiany parametrów sadzenia.

Formownica, z naszym unikalnym systemem wypełnienia (MR Control) zapewnia idealnie uformowany grzbiet redliny, której erodowanie w czasie sezonu uprawowego jest ograniczone-  tak na ile jest to tylko możliwe. 

 

 

Jeśli Państwo wybierają HMI GPS Planting-Control, to mogą Państwo również ustawić automatycznie dozowanie nawozów sztucznych lub granulatu na podstawie karty zadań (.shp). Połączenie z systemem GPS ciągnika pozwala automatycznie wyłączyć/załączyć sadzenie w określonych rzędach (przy tworzeniu ścieżek technologicznych, pozycji poza zadanymi koordynatami pola itd.). Powierzchnia pola będzie optymalnie wykorzystana.

 

Powyższe, mocne punkty sadzarek do ziemniaków Miedema stanowią bazę dla stworzenia maksymalnie najlepszych warunków dla rozwoju ziemniaków i pozwalają uzyskać Państwu najlepszy rezultat finansowy z uprawy.

 

 

kontaktpobieranie

Miedema Landbouwwerktuigenfabriek BV
Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
The Netherlands
T: +31 517 239 800

Godziny otwarcia
Biuro:
po.- czw. 08 :00 – 16 :45
piątek 08:00 – 15 :30

Magazyn :
po.- czw. 07 :00 – 16:15
piątek 07:00 – 14 :45